Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem

Stalo se

Zobrazeno 1-30 ze 84
Distanční výuka

Hurá, zase ve škole! Jaká byla distanční výuka ve 4. B?

Datum: 30. 11. 2020

Tak máme za sebou téměř 7 týdnů distanční výuky! Žáci naší školy pracovali v platformě Google Classroom. Nejprve jsme byli, troufnu si říct, všichni zaskočeni touto novou situací, jak to vše zvládneme, natož ještě vyučovat přes web kameru?! Ano, i toto jsme se my, vyučující, naučili!!! A nejen to...

Distanční výuka

Konec distanční výuky

Datum: 30. 11. 2020

Druhá vlna pandemie koronaviru se zdá býti za námi a rád bych řekl, že škola, rodiče i žáci se on-line výuky zhostili se ctí a za to si zaslouží pochvalu a poděkování.

#

Svatý Martin v 5.A

Datum: 23. 11. 2020

I ve třídě 5.A se slavil svátek Svatého Martina. Jelikož probíhá distanční výuka, nemohli jsme oslavovat všichni spolu.

#

DISTANČNÍ VÝUKA V 1.B (14.10. - 17.11.2020)

Datum: 19. 11. 2020

Tak jako jiné děti máme za sebou měsíc výuky JINAK. Naskočili jsme do toho hned 14.10. V systému google classroom. Během prvních dnů se nám podařilo zapojit téměř všechny žáky a jejich rodiče k aktivní spolupráci. Naučili jsme se využít aplikace Meet, Jamboard, vkládat úkoly do systému, zadávat práci....

Pokusy

Pokusy na ZŠ a MŠ Pod Ralskem

Datum: 16. 11. 2020

V níže umístěném odkazu na video, které se týká pokusů je zmíněna i naše škola s paní učitelkou Mgr. Libuší Pittnerovou. Časově jde o zhruba 7. minutu ve videu.

#

Distanční výuka 4.A

Datum: 16. 11. 2020

I během této nelehké doby žáci ukázali, že o výuku mají zájem a rádi se zapojí do jakékoliv aktivity. Nejen, že se denně společně učíme matematiku, češtinu, přírodopis a vlastivědu, ale i mimo své povinnosti plní dobrovolné úkoly. Tento týden jsem zadala na výtvarnou výchovu a pracovní činnosti téma podzim. A podívejte, jak se činí. Moc bych jim touto cestou chtěla poděkovat za jejich aktivitu, chuť k učení a svědomitost.

Projekt Ekoškola 1

Projekt Ekoškola

Datum: 12. 11. 2020

Ani jaro ani současný podzim nepřejí našemu projektu Ekoškola. Na jaře jsme kvůli koronaviru stihli zakoupit dřevo na domečky pro hmyz a teď jsme alespoň začali pracovat na školní zahradě, kterou budují naše 9.ročníky. Musím říct, že se sešla dobrá parta, která se s vervou pustila do práce. Podívejte se sami.

Dýňování

Dýňování 1.A

Datum: 15. 10. 2020

Dýně jsou nedílnou součástí podzimu, tak se přímo nabídlo zdobení při výtvarné výchově a pracovních činnostech.

Ekologie 7.B + 7.C

Ekologie 7.B + 7.C

Datum: 14. 10. 2020

Poslední říjnové hodiny Ekologie ve škole jsme s třídami 7.B a 7.C strávili venku, kde jsme vyráběli mýdlo z kaštanů. Počasí nám přálo a věřím, že si děti hodinu užili.Fotografie naleznete ve fotogalerii

#

Pracovní činnosti 4.A

Datum: 7. 10. 2020

V pondělí 5. 10. jsme využili příznivého počasí a vydali se v rámci pracovních činností uklidit a připravit školní zahradu na zimu. Žáci sbírali odpadky a šišky, hrabali popadané listí a jehličí. Stihli jsme však jen část, zbytek nás čeká příště.

#

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE 2.A + 2.B

Datum: 2. 10. 2020

Dnešní den 30. září 2020 byl pro naše žáky druhých tříd velmi významný. Vstoupili do řádu čtenářského. A jak to celé probíhalo? Museli splnit 3 úkoly – říct své jméno a příjmení, adresu a přečíst krátký úryvek z pohádky, u které museli určit, jak se pohádka jmenuje. U pasování byla paní knihovnice Záložka, rytíř Regál a velevážená královna Polička.

#

VÝLET ZA KRÁSAMI ČECH I NĚMECKA 4. A a 8. A

Datum: 29. 9. 2020

Tento rok žákům přibyl nový předmět vlastivěda, ve kterém se dozvědí mnoho zajímavého o České republice. Zatím jsme se mimo jiné naučili, kde naše republika leží, jaké sousední státy máme, čím jsou tvořeny hranice a krásy našeho Libereckého kraje.

Výuka v přírodě 2.A a 2.B 1

Výuka v přírodě 2.A a 2.B

Datum: 23. 9. 2020

V posledních dnech a pokud nám přeje počasí se snažíme větší část výuky přesunout do přírody. Tento způsob zvolila i paní učitelka Mgr. Libuše Pittnerová a Mgr. Jaroslava Foubíková ze tříd 2.A a 2.B. Fotografie naleznete ve fotogalerii.

Dopravní hřiště 5.A

Datum: 17. 9. 2020

Dopravní hřiště

Dne 11. září jsme jeli na Dopravní hřiště do České Lípy. Tam jsme se rozdělili do skupin na holky a kluky. Test psaly první holky a kluci šli jezdit. Test s námi psala paní strážnice. Když holky dopsaly test, tak se vyměnily s klukama. Na Dopravním hřišti v České Lípě nechybí ani vlakový přejezd a spousta semaforů. Myslím, že jsme si to všichni užili, i když někteří spolužáci chyběli. Nakonec jsme všichni dostali "řidičák na kolo" a spokojeně jsme odjeli domů.

Napsala: Kristýna Hradcová 5.A

Zahájení školního roku

Datum: 14. 9. 2020

První den jsme se sešli na hřišti školy, kde přivítal prvňáčky pan ředitel, pan starosta a paní Jelínková a předali dárky od sponzorů.
Ve škole si malí školáčci prohlédli třídu a dostali další milé dárky od sponzorů.
Hodinka utekla jako voda a my se těšíme na společné chvíle nejen nad učením.

1.B

Datum: 14. 9. 2020

Zahájení školního roku v 1.B
Vyplouváme! Kam? No přeci na společnou plavbu po moři písmen, čísel, vět, not, ….
Po společném zahájení na hřišti jdeme společně s rodiči do naší třídy 1.B. Tam v přístavišti nastupujeme na palubu pirátské lodi. Jako plavčíci musíme splnit první úkol, přejít po molu (lavičce) na palubu lodi a v truhle s pokladem najít svou odměnu. Dostáváme mnoho dárků, od kraje, města, školy, firmy Beneš a Lát a.s. atd. Hlavní kapitán (paní učitelka) nás srdečně vítá na palubě společně s maskotem papouškem Oskarem. Přejeme si klidný vítr do plachet a žádné silné bouře.

Velké poděkování

Datum: 14. 4. 2020

V těchto dnech se musíme všichni vyrovnávat se situací, kterou si nikdo z nás nedokázal před pár týdny ani představit, natož se na ni připravit. Děti a studenti dostali z důvodu pandemie neplánované „koronavirové“ prázdniny, učitelé pracují z domovů, a kdy se opět zaplní lavice ve školách a herny mateřských škol, zatím nikdo neví.

TÝDEN S K. J. ERBENEM

Datum: 16. 3. 2020

U příležitosti sto třicátého výročí úmrtí Karla Jaromíra Erbena proběhlo s žáky 3. A týdenní tématické vyučování.

Jak to bylo na lyžáku

Datum: 16. 3. 2020

Týden před jarními prázdninami se uskutečnil lyžařský kurz pro sedmé ročníky. Letos byl kurz v Peci pod Sněžkou na chatě Rozkoš. Každý den jsme lyžovali a učitelé se s výcvikem u družstev střídali.

Nedovolíte-li nám děti zatěžovat, budete rodiče muset přijmout skutečnost, že na střední škole je budou přetěžovat

Datum: 28. 2. 2020

Nedovolíte-li nám děti zatěžovat, budete rodiče muset přijmout skutečnost, že na střední škole je budou přetěžovat

Městská knihovna - Karel Čapek

Datum: 25. 2. 2020

Naše třída 3. B se v pondělí 24. 2. vypravila do místní knihovny. Paní knihovnice si pro nás připravila zajímavou práci k výročí narození známého českého spisovatele Karla Čapka.

Vystoupení aerobiku na skautském plese 8.2.2020

Datum: 19. 2. 2020

Máme za sebou premiéru našeho vystoupení. Skauti z přístavu Ralsko v Mimoni pořádali ples a my jsme jim ho zahájili.

Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec 7.A

Datum: 5. 2. 2020

V úterý 4.února jsme se třídou 7.A zavítali do Městského střediska ekologické výchovy při ZOO Liberec, který svými aktivitami prostřednictvím enviromentální výchovy podporuje a rozvíjí zodpovědnější chování lidí vůči všemu živému i neživému, tradicím, přírodě, krajině i planetě.

NETRADIČNÍ VYSVĚDČENÍ 3. A

Datum: 4. 2. 2020

Na konci školního roku dostávám od dětí plno krásných květin a dárků, což mi vždycky udělá velikou radost.

Starosta města Mimoň pan Petr Král mezi žáky Základní školy Pod Ralskem

Datum: 30. 1. 2020

Pan starosta ochotně odpovídal na všetečné otázky žáků 6.A a 6.C, které byly zaměřeny k tématům ekologie a výchova k občanství jako jsou např. ekonomické, sociální nebo environmentální dopady na různá rozhodnutí k plánovaným změnám na území města Mimoně.

BRUSLÍ CELÝ 1. STUPEŇ

Datum: 29. 1. 2020

Tak jako každý rok jsme se rozhodli pro bruslení na zimním stadionu v Liberci a udělali jsme dobře. Neboť spousta dětí neuměla bruslit, takže jejich výdrž, trpělivost a nadšení ke konci bruslení nesla velký úspěch.

Úspěch Samuela Kalluse

Datum: 22. 1. 2020

Velkou gratulaci si zaslouží Samuel Kallus z VIII.A, který obsadil 7. místo v okresním kole dějepisné olympiády a vybojoval si postup do krajského kola mezi 32 nejlepších v Libereckém kraji.

Prémiový vánoční jarmark

Datum: 20. 12. 2019

Dne 11. 12. 2019 jsme vpluli do třetího adventního týdne vánočním jarmarkem v ZŠ a MŠ Pod Ralskem.

Vánoční sportovní turnaje

Datum: 20. 12. 2019

V posledním předvánočním týdnu se žáci zúčastnili dvou sportovních dní. Ve středu 18.12. proběhl turnaj ve vybíjené pro 1.stupeň. Umístění tříd bylo následující: v mladší kategorii – 1.místo 3.A, 2.místo 3.B, 3.místo 2.B, 4.místo 2.A; ve starší kategorii – 1.místo 5.A, 2.místo 5.B, 3.místo 4.A, 4.místo 4.B.

Zimní literární soutěž

Datum: 20. 12. 2019

Jako každý rok byla během listopadu vypsána zimní literární soutěž pro žáky 6.-9.tříd, která končila poslední předvánoční pondělí.

Zobrazeno 1-30 ze 84

Základní škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Univerzální překladač

Překlad (translations)

eu fondy                    mleko_do_skol                    ovoce_do_skol                    znak_mimon