Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem

Prevence

Prevence

 

 

Na koho se obrátit

Mgr. Marcela Skálová – výchovná poradkyně, karierový poradce  skalova@zsralsko.cz

Mgr., Bc. Libuše Pittnerová, DiS. – metodik prevence pittnerova@zsralsko.cz

 

Linka bezpečí pro děti

 

Linka důvěry Liberec

Nonstop - anonymně - telefonicky

 • služba je dostupná všem bez rozdílu věku
 • nepotřebují žádné osobní údaje (je anonymní)
 • cena hovoru se řídí dle Tvého tarifu
 • pokud raději píšeš, napiš e-mail, odpoví Ti do pěti pracovních dnů
 • webwww.linka-duvery.cz
 • telefon: 485 177 177, 485 106 464
 • Mobil: 606 450 044

 

Rodičovská linka

 • pro rodiče dětí, dospívajících a mladých dospělých do 26 let
 • pro prarodiče i rodinné příslušníky
 • pro pedagogy všech typů škol
 • pro dospělé, kteří jednají v zájmu dětí (trenéři, vedoucí kroužků)
 • Telefon: 606 021 021
 • e-mail: pomoc@rodicovskalinka.cz
 • facebook: Linka bezpečí

 

Poradny a centra

Pedagogicko-psychologická poradna Česká Lípa

 • Havlíčkova 443/9, Česká Lípa
 • tel. 487521673
 • www. pppcl.cz

Fokus Liberec o.p.s.

 • poskytuje své služby zdarma
 • ambulantní a terénní službu také na Českolipsku a Novoborsku, a to osobám s duševním onemocněním
 • Pomoc, podporu, poradenství, zprostředkování další pomoci (např. psychologickou či psychiatrickou pomoc) poskytují nejenom dospělým osobám (v rámci podpory samostatného bydlení, chráněného bydlení, sociálně terapeutických dílen, pomoc při hledání zaměstnání atd.), ale také dětem a jejich rodinám od 11 let věku, kdy pracují v rámci sociální rehabilitace také se sebepoškozováním, poruchami příjmu potravy aj. Pracují nejen s dětmi, ale také dalšími členy domácnosti dle potřeby
 • E – e.chudejova@fokusliberec.cz

 

Středisko výchovné péče

Ambulantní práce s dětmi, dospívajícími a jejich rodinami

(obtížné životní situace, které mají vliv na společné soužití celé rodiny a jejich okolí)

 • Poradenské služby

 

 

Kdo je školní metodik prevence

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Jednotlivé oblasti rizikového chování:

 • Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana
 • Záškoláctví
 • Rasismus, xenofobie
 • Prevence v adiktologii (závislosti různého druhu, např. alkohol, drogy, gamblerství, netolismus – závislost zejména na internetu, sociálních sítích, mobilech)
 • Spektrum poruch příjmu potravy (např. přejídání, bulimie, anorexie atd.)
 • Negativní působení sekt
 • Sexuální rizikové chování
 • Extrémně rizikové sporty a rizikové chování v dopravě
 • Okruh poruch a problémů spojených se syndromem CAN (syndromem týraného a zanedbávaného dítěte)

 

Kyberšikana

Šikana x kyberšikana rozdíl

 • mají stejný cíl – jiné prostředky (internet, telefon)
 • útoky přicházejí bleskovou rychlostí, ve dne i v noci, oběť se nemá kam schovat (ani doma a třeba o půlnoci) 
 • útočník může zůstat kryt anonymitou (nick, neznámé číslo, podvržená e-mailová adresa), může jím být kdokoli, často fyzicky slabší ubližuje silnějšímu  útočník, nemá zpětnou vazbu  rozsáhlé (takřka neomezené) publikum

 

linka bezpečí tel: 116 111 (volání je zdarma)

 

Kraje pro bezpečný internet

Na těchto stánkách naleznete několik krátkých videí o kyberprostoru. Dozvíte se něco nového nebo si zopakujete, co již víte. Více najdete na https://www.kpbi.cz/

 

https://www.youtube.com/watch?v=9ZKYnngXook&ab_channel=KPBI-Krajeprobezpe%C4%8Dn%C3%BDinternet   Kyberkriminalita obecně

 

https://www.youtube.com/watch?v=DlQ2KDbEm-Q&ab_channel=KPBI-Krajeprobezpe%C4%8Dn%C3%BDinternet Kyberšikana

 

https://www.youtube.com/watch?v=rKyTBJ_Hy1s&ab_channel=KPBI-Krajeprobezpe%C4%8Dn%C3%BDinternet Nelegální on-line obsah

 

https://www.youtube.com/watch?v=airJjPV9Jz0&ab_channel=KPBI-Krajeprobezpe%C4%8Dn%C3%BDinternet Neoprávněný přístup k PC/hacking

 

https://www.youtube.com/watch?v=BXIyE1hca0s&ab_channel=KPBI-Krajeprobezpe%C4%8Dn%C3%BDinternet Podvodné e-shopy

 

https://www.youtube.com/watch?v=51vBF3oIC7s&ab_channel=KPBI-Krajeprobezpe%C4%8Dn%C3%BDinternet Ransomware

 

https://www.youtube.com/watch?v=e3tcqrU5pBs&ab_channel=KPBI-Krajeprobezpe%C4%8Dn%C3%BDinternet  Šíření (dětské) pornografie

 

https://www.youtube.com/watch?v=guwvHDyNKHs&ab_channel=KPBI-Krajeprobezpe%C4%8Dn%C3%BDinternet Fake News

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y-SzpdnYjn8&ab_channel=KPBI-Krajeprobezpe%C4%8Dn%C3%BDinternet CEO podvody

 

https://www.youtube.com/watch?v=fGBKfSVA7EY&ab_channel=KPBI-Krajeprobezpe%C4%8Dn%C3%BDinternet Internet věcí

 

Tik Tok – průvodce pro rodiče (pdf)

012020RODICOVSKYPRUVODCE TT.pdf (2.59 MB)

 
Další odkazy:

https://o2chytraskola.cz/ 

O2 Chytrá škola je projekt Nadace O2, který si klade za cíl naučit děti, rodiče a učitele jak správně využívat technologie a být přitom v bezpečí na internetu.

 https://deti.ochrance.cz/ 

Stránky, které jsou určeny dětem a mladým lidem hledajícím pomoc v nesnázích.

Kouření

https://www.nekuratka.cz/

Je to webová stránka, kde dozvíte samé zajímavé odkazy. Třeba složení cigaret, zdravotní následky, kvízy, časté dotazy. Velmi zajímavá je kalkulačka, kde se dopátráte, kolik se ušetří za den, měsíc, rok. Následně tu je také linka bezpečí nebo poradna.

Bezpečně s internetem

https://www.kpbi.cz/

Webová stránka o kybersvětu. KPBI je zkratka: Kraj pro bezpečný internet. Na stránkách je to rozděleno do několika oblastí. Například od 9. 2. 2022 se spustí nové spoty a trendy z kyberkriminality – pod názvem Internet pod lupou.

 

https://www.youtube.com/watch?v=RKQmAif58Zw&ab_channel=Linkabezpe%C4%8D%C3%AD 

Zde uveřejněné hovory JSOU MODELOVÉ, SIMULOVANÉ SITUACE. Znamená to, že se NEJEDNÁ O ZÁZNAMY HOVORŮ REÁLNĚ ODVEDENÝCH NA LINCE BEZPEČÍ s reálnými klienty. Ukázka, jak to funguje.

 

https://www.youtube.com/watch?v=eSFk7WIi0Ls&ab_channel=Linkabezpe%C4%8D%C3%AD

Rozpoznat, že naše dospívající dítě trpí poruchou příjmu potravy, nemusí být zpočátku snadné. Nejčastěji toto psychické onemocnění postihuje velmi mladé dívky, ale ani chlapci nejsou výjimkou. Přemýšlíte nad tím, jak toto onemocnění vzniklo a na koho se teď obrátit s prosbou o odbornou

https://sancedetem.cz/syndrom-can

Pojem „syndrom CAN“ je zkratkou z původně anglického termínu Child Abuse and Neglect. Zahrnuje pojem týrané, zneužívané a zanedbávané dítě.

 

 

Základní škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Překlad (translations)

eu fondy                    mleko_do_skol                    ovoce_do_skol                    znak_mimon