Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem

Zápis do 1. tříd pro rok 2021/2022

Kdy: 8. 4. 2021 14:00 - 16:30

Kde: Základní škola a Mateřská škola

zápis

Dne 8. dubna 2021 od 14,00 - 16,30 proběhne zápis do 1. tříd. Místem bude budova Luční. S sebou rodný list dítěte a občanský průkaz pro prokázání trvalého pobytu. Dítě nemusí být přítomno, ale je to určitě lepší pro rozhovor s paní učitelkou. Na našich webových stránkách jsou zveřejněna kritéria pro přijímání dětí do ZŠ.

Typ akce: ostatní (akce pro děti)

Vážení rodiče,

níže uvádíme několik informací k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce. Termín zápisu stanovil ředitel školy na den  8.4:2021 od 14,00 - 16,30 hodin v budově Luční 530 (budova 1. stupně). Prosíme, abyste s sebou přinesli vyplněné žádosti o přijetí a zápisní lístky, které jsou v sekci  ke stažení.

Zápis bude složen z části  formální, a je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

O přijetí k základnímu vzdělávání žádá zákonný zástupce, proto, prosím, s sebou přineste občanský průkaz a rodný list dítěte.

Pokud budete požadovat odklad povinné školní docházky pro Vaše dítě, je nutné předložit žádost o odklad a zprávu z pedagogicko-psychologické poradny a doporučení dětského lékaře.

K zápisu musí všechny děti, které jsou narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015. Děti, které měly povolen odklad školní docházky, musí k zápisu opakovaně. V případě, že zákonný zástupce požádá o přijetí dítěte narozeného od 1.9.2015 do 31.12.2015, doloží k žádosti doporučení pedagogicko-psychologické poradny.

O přijetí Vašich dětí budete informováni zveřejněním seznamu registračních čísel, které Vám budou přiděleny u zápisu. Zveřejněny budou na našich webových stránkách, na dveřích hlavní budovy základní školy a v mateřské škole. Rozhodnutí o přijetí se neposílá.

V případě nepřijetí budete informováni písemně.

V případě odkladu povinné školní docházky je zákonný zástupce povinen zapsat dítě k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy.

Pro rok 2021/2022 je stanoven počet dětí přijímaných do 1. tříd na maximálně 50.

O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY ROZHODUJE ŘEDITEL ŠKOLY.

Škola stanovila tato kritéria:

1. Spádovost - naše škola má stanovenou spádovost po levé straně toku Ploučnice.

2. Starší sourozenci - sourozenecké vazby   

3. Děti, které navštěvují MŠ Eliášova

4. Ostatní - posuzováno individuálně

Organizace a průběh zápisu k povinné školní docházce

§ 3a

(1) Zápis k povinné školní docházce (dále jen „zápis“) je složen z formální části a, je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

(2) V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky.

(3) Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem trvá nejvýše 20 minut. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti.

(4) Pokud škola připraví i jiné činnosti spojené s orientačním posouzením školní připravenosti dítěte formou hry nebo jinou vhodnou formou, je doba jejich trvání nejvýše 60 minut.

(5) Školní připravenost dítěte se orientačně posuzuje ve vztahu k očekávaným výstupům vzdělávacích oblastí rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Škola v průběhu zápisu nezjišťuje dosaženou úroveň rozvoje ve všech vzdělávacích oblastech stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, nýbrž volí schopnosti a dovednosti, jejichž úroveň rozvoje lze v průběhu zápisu orientačně posoudit.

(6) Škola při zápisu prokazatelným způsobem informuje zákonného zástupce dítěte, jak může do doby zahájení povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.

(7) Škola před zahájením zápisu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informace k organizaci a průběhu zápisu, které obsahují kritéria pro přijímání žáků, počet žáků, které je možné přijmout, popis formální a případných dalších částí zápisu a popřípadě další údaje.

 

 

Další informace

Adresa místa konání

Základní škola a Mateřská škola, , Mimoň, 47124

Časová náročnost

Doba trvání: 150 minut

Organizátor

Základní škola a Mateřská škola
Datum vložení: 3. 2. 2021 7:43
Datum poslední aktualizace: 3. 2. 2021 7:54

O nás

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Univerzální překladač

Překlad (translations)

eu fondy                    mleko_do_skol                    ovoce_do_skol                    znak_mimon