Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem

Provoz škol od 3.5.2021

Provoz škol

Na základě jednání vlády ČR se novelizuje mimořádné opatření MZ k omezení provozu škol.V Libereckém kraji se mění provoz škol.

Mateřská škola

- umožňuje se přítomnost všech dětí ve standardním režimu bez testování a nutnosti mít roušku.

Základní škola

Prezenční výuka od 3.5.2021- 7.5.2021

3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.B, 6.A, 7.A, 8.A, z důvodu přijímacího řízení 9.A až od 5.5.2021

Prezenční výuka od 10.5.2021- 14.5.2021

1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 5.A, 6.B, 7.B, 7.C, 8.B, 9.B

V dalších týdnech budou třídy pokračovat v daných rotacích.

 • vyučování bude probíhat dle standardního rozvrhu s tím, že jsou zakázány sportovní činnosti ve vnitřních prostorách a zpěv, 
 • případné změny  rozvrhu prezenční výuky budou žákům k dispozici na obvyklém místě ve škole
 • homogenita tříd a skupin je povinná
 • Školní jídelna je v provozu pro žáky účastnící se prezenční výuky
 • Školní družina bude k dispozici žákům, kteří se mohou účastnit prezenční výuky, a to za podmínky, že v oddělení jsou přítomni žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k TESTOVÁNÍ dětí a žáků ve školách (ZDE):

 • Od 3.5.2021 je školám uložena povinnost testovat děti a žáky 1. stupně 1x týdně a 2. stupně 2x týdně Ag testy – v naší škole v pondělí a ve čtvrtek, případně při prvním příchodu do školy.
 • K testování se může dostavit dítě či žák pouze, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
 • Testování se neprovádí u žáků, kteří prodělali onemocnění COVID-19  a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí žák prokazatelně doložit (potvrzení od lékaře).
 • Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách ZDE.

Organizace testování ve škole

 • Žáci docházející do školní družiny se budou testovat ihned po příchodu v prostorách před hernami
 • Žáci, kteří nebudou navštěvovat školní družinu  se budou testovat ve svých třídách. Testování bude probíhat na začátku první vyučovací hodiny.
 • V případě testování žáků je umožněna asistence zákonného zástupce. Z důvodu zajištění organizace testování žádáme žáky, kteří navštěvují hlavní budovu (5. - 9. třídy) o následující příchod do školy:
 • 5. třídy 7,35
 • 6. třídy 7,40
 • 7. třídy 7,45
 • 8. třídy 7,50
 • 9. třdíy 7,55
 • Péče o děti zaměstnanců vybraných profesí
 • platí: v mateřských školách, a školních družinách se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině, jejichž zákonní zástupci jsou
 • -zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb;
 • -pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • -pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy;
 • -zaměstnanci bezpečnostních sborů;
 • -příslušníci ozbrojených sil;
 • -zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví;
 • -zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů; –zaměstnanci Úřadu práce České republiky;
 • -zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení;
 • -zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k OCHRANĚ DÝCHACÍCH CEST (ZDE). Tímto mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost nošení roušek ve školách tak, že: 

 • v mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu,
 • v základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku (na každý den 2 roušky),
 • výjimky a bližší podrobnosti jsou stanoveny v daném mimořádném opatření.
Datum vložení: 30. 4. 2021 8:12
Datum poslední aktualizace: 30. 4. 2021 8:31
Autor: Ing. Lenka Jelínková, MBA

O nás

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Překlad (translations)

eu fondy                    mleko_do_skol                    ovoce_do_skol                    znak_mimon