ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

08.04.2020 10:07

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Zápis do  MŠ Eliášova , Mimoň, se uskuteční v termínu od 2.  května do 16. května 2020. Škola upřednostňuje podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole.

Způsoby podání žádosti o přijetí:

1. do datové schránky školy

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email)

3. poštou

4. v krajním případě osobně

 

Žádosti jsou ke stažení na webových stránkách školy v sekci „Ke stažení“ mateřská škola „Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání“. K žádosti o přijetí doložte také kopii rodného listu.

Druhou stranu žádosti o přijetí, kde je potvrzení lékaře je nutné také doložit.  V tom případě musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Povinnost doložit čestné prohlášení a kopii očkovacího průkazu nemá zákonný zástupce, jehož dítě má povinnost plnit předškolní vzdělávání. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31.8.2020 pěti let.

V případě, že budete žádost doručovat osobně, prosíme o využití celého termínu, abychom předešli vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy. Žádáme Vás také o vyplnění telefonního čísla a e-mailové adresy na žádosti pro další komunikaci s Vámi.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ ( pouze pětileté děti) zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Pokud budete žádost zasílat poštou, prosíme o využití adresy na ZŠ a MŠ Pod Ralskem 572, 471 24  Mimoň. Pro bezpečnost dětí v MŠ využijte i osobního podání kancelář školy.

Přijímání dětí se řídí kritérii zveřejněnými viz příloha.

Víme, že situace je komplikovaná a informací je mnoho, proto pokud budete mít jakékoliv dotazy, kontaktujte mě na telefonním čísle 487864573 nebo 721753712, případně mailem zs_ralsko@volny.cz.

Věřím, že situaci společně zvládneme a vše proběhne bez komplikací. Snad brzy na viděnou.

 

KRITÉRIA.pdf (173624)

 

 Ing. Lenka Jelínková, MBA, statutární zástupce školy

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvková organizace

zs_ralsko@volny.cz

Pod Ralskem 572
471 24, Mimoň
IČ: 48283011

+420 487 864 527

Vyhledávání

google-site-verification: google3eb8996ec1a779bc.html

© 2013 ZŠ a MŠ Pod Ralskem.

Vytvořeno službou Webnode