Platba za využití školní družiny

24.04.2013 21:26

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Mimoň, Pod Ralskem 572, 471 24 Mimoň na základě zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů stanovuje výši úplaty za školské služby pro období od 1.9.2012 – 31.8.2013 takto:

Školní družina 150,-- Kč/měsíc

V souladu se zákonem je úplata splatná nejpozději k 15. dni v měsíci, a to buď v pokladně Mimoňské komunální, a.s., nebo na účet školy číslo 50628824/0600, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte.

V případě nedoplatků za školské služby může ředitel školy ukončit vzdělávání ve školní družině.

Žádáme vás o včasnou úhradu školských služeb.

Zúčtování případných přeplatků a nedoplatků bude provedeno k 30.6. a k 31.12. příslušného roku.

V Mimoni dne 3.9.2012

Mgr. Jaroslav Jirůtka - ředitel školy

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvková organizace

zs_ralsko@volny.cz

Pod Ralskem 572
471 24, Mimoň
IČ: 48283011

+420 487 864 527

Vyhledávání

google-site-verification: google3eb8996ec1a779bc.html

© 2013 ZŠ a MŠ Pod Ralskem.

Vytvořeno službou Webnode