Archiv článků

22.07.2013 09:37

Informace pro rodiče prvňáčků

Vážení rodiče, poskytujeme Vám předběžné informace, které se týkají nastávajících prvňáčků. Vaše děti budou učit v první třídě paní učitelka Mgr. Marie Němcová a paní učitelka Mgr. Jaroslava Foubíková. Konkrétní rozdělení dětí do jednotlivých tříd se dozvíte první školní den. Zahájení proběhne v...
03.07.2013 12:10

Slavnostní předávání vysvědčení

V pátek 28.6.2013 převzali žáci devátých ročníků vysvědčení z rukou starosty města pana Františka Kaisera. Bylo to jejich poslední vysvědčení, které obdrželi na základní škole, a proto si zasloužili tuto slavnostní příležitost zažít. Všem našim absolventům přejeme mnoho štěstí a úspěchů nejen v...
03.07.2013 12:05

Dějepisná soutěž " Středověk"

Dne 24.6.2013 se na naší škole konala dějepisná soutěž "O STŘEDOVĚKU", kterou pořádala Mgr. Jana Oswaldová.  Soutěžícími byli nejen žáci naší školy, ale také zástupci ZŠ a MŠ Mírová a Gymnázia Mimoň. Soutěž byla perfektně připravená a všem účastníkům se velmi líbila. Janě Oswaldové patří velké...
19.06.2013 10:21

Změny v placení stravného ve školním roce 2013/2014

Z důvodu narůstajících nedoplatků za stravné jsme nuceni přistoupit ke změně frekvence úhrad stravného. Stravné za měsíc září 2013 jste povinni uhradit nejpozději do 4.9.2013 a další měsíce vždy do posledního dne měsíce předcházejícího (například stravné za říjen 2013 zaplatit do 30.9.2013). Platbu...
17.06.2013 13:16

Mc Donald´s cup

Ve dnech 10. a  11. června 2013 jsme se po vítězství v Libereckém kraji v 16. ročníku Mc Donald cupu zúčastnili celorepublikového finále v Jihlavě.  Tento „Svátek fotbalu“, jak je turnaj základních škol ve fotbale nazýván, si žáci naší školy mohli zahrát historicky poprvé....
14.05.2013 09:33

Seznam přijatých dětí do MŠ

  SEZNAM REGISTRAČNÍCH ČÍSEL PŘIJATÝCH DĚTÍ  DO MŠ ELIÁŠOVA PRO ŠKOLNÍ ROK...
24.04.2013 21:26

Platba za využití školní družiny

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Mimoň, Pod Ralskem 572, 471 24 Mimoň na základě zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů stanovuje výši úplaty za školské služby pro období od 1.9.2012 – 31.8.2013 takto: Školní družina 150,-- Kč/měsíc V souladu se zákonem je úplata splatná...
20.04.2013 13:49

Informace pro návštěvníky

Informujte Vaše návštěvníky co možná nejčastěji o novinkách a akcích na Vašem webu. Aby se uživatelé naučili Vaše stránky pravidelně navštěvovat je důležité webovou prezentaci pravidelně aktualizovat. Pro automatickou distribuci článků až k čtenáři můžete využít RSS kanály.
20.04.2013 13:48

Webová prezentace byla spuštěna

Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace. V tomto článku popište, proč jste spustili novou prezentaci a co přinese návštěvníkům. Uveďte jaké máte cíle s projektem a co přinese uživatelům. Pokuste se návštěvníkům stručně a jasně sdělit, proč by se na tuto stránku měli pravidelně vracet a jaké...
20.04.2013 13:48

Nová akce

Toto je popis ukázkové akce. Můžete ji libovolně editovat, případně odstranit.

© 2013 ZŠ a MŠ Pod Ralskem.

Vytvořeno službou Webnode